Aikido w Lublinie rozwinęło się dzięki inicjatywie dwóch studentów UMCS - Janusza Malca i Bogdana Proca, uprawiających wcześniej karate kyokushinkai. W 1985 r. wzięli oni udział w zorganizowanym przez Mariana Osińskiego w Szczecinie stażu szkoleniowym. Po powrocie zwrócili się do kilku nauczycieli aikido z Polski, prosząc o pomoc i opiekę nad nowo powstającym ośrodkiem. W międzyczasie zgromadzili wokół swego przedsięwzięcia grono pasjonatów. Należeli do nich wówczas m.in.: Jerzy Gorzeń, Wojciech Zalewski, Jolanta Sosińska, Anna Drabczyk, Jarosław Masiewicz. Odpowiedź nadeszła niespodziewanie szybko. Czesław Poczykowski, rozwijający wówczas aikido w Tarnowie i Brzesku, zareagował żywiołowo i zdecydowanie. Wkrótce przybył do Lublina wraz z grupą asystentów. 16-ty lutego 1985 r., dzień seminarium poprowadzonego przez sensei Poczykowskiego, jest dziś obchodzony jako rocznica powstania aikido w Lublinie. Po półrocznym okresie dosyć częstych wizyt Poczykowski sensei zamieszkał w Lublinie i nauczał tu przez rok. W roku akademickim 1985/86 zaczęliśmy funkcjonować jako jedna z sekcji Klubu Uczelnianego AZS UMCS. W późniejszym okresie, od momentu nawiązania współpracy z sensei Jackiem Wysockim, Akademia Aikido oraz instruktorzy, którym była ona kolebką, zaczęła propagować aikido w stylu, zwanym popularnie "aikido Kobaiashi". Obecnie zajęcia w dojo Akademii prowadzi Jerzy Gorzeń sensei.


Polska Akademia Aikido jest organizacją skupiającą kluby ze Białegostoku, Konina, Lublina, Krakowa, Łańcuta, Łukowa, Łodzi, Rzeszowa, Siedlec, Szczecina, Warszawy, Węgrowa i Zamościa. Przewodzi jej Dariusz Bieńkowski 6° Dan ze Szczecina, który odpowiada za sprawy techniczne. Od początku swego istnienia PAA ściśle współpracuje z Mistrzem André Cognard 8° Dan stojącym na czele francuskiej organizacji AAA. Mistrz Cognard jest kontynuatorem Aikido, jakie prezentował i nauczał Mistrz Kobayashi Hirokazu 8° Dan, uczeń O'Sensei Ueshiba, który przebywał z nim podczas ostatniego okresu jego życia. W 1998 roku, tuż przed śmiercią Mistrza Kobayashi Hirokazu została założona organizacja Kokusai Aikidô Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha), czyli swobodnie tłumacząc Międzynarodowa Szkoła Aikido Rodu Kobayashi Hirokazu.

Rolę nauczyciela-opiekuna Polskiej Akademii Aikido spełnia Patrick Matoian Sensei 6° Dan, oddelegowany do pracy z nami przez Mistrza Cognarda. Matoian Sensei co roku prowadzi w Polsce staże szkoleniowe cyklu EFE oraz obozy letnie. Oryginalnie EFE jest cyklem staży prowadzonych w ramach francuskiej akademii AAA Mistrza Cognarda, przeznaczonym dla teraźniejszej lub przyszłej kadry nauczycielskiej Aikido. Rola EFE Polska jest dokładnie taka sama, z tą różnicą, że staże odbywają się w Polsce. Staże te prowadzone są głównie w weekendy i charakteryzują się dużą intensywnością ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są od rana do wieczora, wszyscy ćwiczący przebywają cały czas razem na macie: wspólnie ćwiczą Aikido, wspólnie jedzą posiłki na macie, wspólnie bawią się i odpoczywają. Mimo, iż z początku może się to wydawać dziwne, każdy kto choć raz uczestniczył w takim stażu, wie jak dzięki temu taki staż różni się od innych "standardowych" staży Aikido. W ramach EFE funkcjonują grupy o bardzo zróżnicowanym stopniu zawansowania: od 4o kyu wzwyż do grup składających się z osób posiadających przynajmniej 3o Dan. W ramach EFE Polska przyjęliśmy jako dolną granicę 4o kyu lub 3 lata aktywnej praktyki. Co roku w maju odbywa się wspólny staż EFE dla członków wszystkich grup EFE, w którym uczestniczą aikidocy z całej Europy.

Nasz kontakt z organizacją AAA i Mistrzem Cognard trwa już wiele lat. Mistrz Cognard regularnie odwiedza nasz kraj, prowadząc u nas przynajmniej raz w roku staż oraz oddelegowując do współpracy z nami swoich uczniów. Na początku mieliśmy okazję uczyć się od Etienne Leman Sensei 6° Dan, potem od Christian Juchat Sensei 4° Dan, wreszcie od kilku lat współpracujemy Patrick Matoian Sensei 6° Dan. Dzięki tym kontaktom i dzięki wizytom Mistrza Cognarda mamy pewność, że nasz rozwój przebiega właściwie i szybko, ponieważ tylko stały kontakt (oprócz własnej pracy oczywiście) z bardzo wysokiej klasy nauczycielem i mistrzem (jakim niewątpliwie jest A. Cognard) gwarantuje rozwój w Aikido.

André Cognard jest mistrzem i propagatorem nie tylko Aikido, ale także i Aiki-taiso, czyli gimnastyki-Aiki (harmonizującej energię wewnętrzną) , nierozerwalnie związanej z Aikido Kobayashi Hirokazu, którą to gimnastykę z powodzeniem można uprawiać nie ćwicząc Aikido w ogóle. Oprócz tego Mistrz Cognard zna również tajniki niekonwencjonalnych sposobów leczenia.